KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Ogłoszenie o naborze nr 12977 z dnia 12 lipca 2017 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sępólno Krajeńskie

ADRES URZĘDU:

Inspekcja Weterynaryjna 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
89-400 Sępólno Krajeńskie 
ul. Kościuszki 17

WARUNKI PRACY

praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie powiatu sępoleńskiego ,
do dyspozycji samochód służbowy ( parking przy budynku),
praca przy komputerze,
warunki pracy bardzo dobre,
nowe pomieszczenia biurowe, komputery i urządzenia powielające,
wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • prawo jazdy kateg. B
 • znajomośc przepisów z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 sierpnia 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna 
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
  89-400 Sępólno Krajeńskie 
  ul. Kościuszki 17

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Powiatowy Lekarz 

Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na 

oferowanym stanowisku. 

Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

 

nabór zakończony: brak kandydatki/kandydata


ilość odsłon: 35911
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2017-07-12
wprowadził: kotowski andrzej 2017-07-12 16:59:34
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2017-09-01 14:08:00
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org