KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Zamówienia publiczne /

Dobudowa pomieszczeń biurowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Dobudowa pomieszczeń biurowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

[Zakończone]


Ogłoszenie:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dobudowę pomieszczeń biurowych, zlokalizowanych w Sępólnie Krajeńskim  przy ul. Kościuszki 17.
Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego w terminie do 14.02.2011 r. do godz. 10:00.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY  INFORMUJE, ŻE W ZAŁĄCZNIKU  NR 7 - PRZEDMIAR ROBÓT - STRONA 6 ZOSTAŁA WYGENEROWANA PODWÓJNIE.

W OBLICZENIACH PROSZĘ BRAĆ POD UWAGĘ TYLKO JEDNĄ STRANĘ NR 6 (DOTYCZY POZYCJI 73-83).


Inne informacje:

Projekt budowlany
Zawiadomienie o wyborze oferty:

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy inspektorat Weterynarii

ul. Kościuszki 27

89-400 Sępólno Krajeńskie

 

 

PIW.361/1/2011                                                                                Sępólno Kraj. 15.02.2011 r.

 

 

 

POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. u. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dobudowę pomieszczeń biurowych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Kraj.

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usług Murarskich

Jarosław Kołodziejski

Cekcynek 37

89-511 Cekcynek

na:

Dobudowę pomieszczeń biurowych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Kraj za cenę 96 415,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wymieniona wyżej oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena

5

Zakład Usług Murarskich

Jarosław Kołodziejski

Cekcynek 37

89-511 Cekcyn

100

2

Zakład Usługowo – Handlowy

Roman Mischke

Ul. Murowa 19, biuro ul. Usługowa 2

89-500 Tuchola

 

97,23

3

Firma „HANDKORE”

Kazimierz Korczak

ul. Al. Wolności 1

86-010 Koronowo

 

97,01

4

Zakład Usługowo – Handlowy Budownictwa

Jerzy Szynwelski

ul. Mickiewicza 12

89-500 Tuchola

84,00

1

Zakład Ogólnobudowlany

Stanisław Dalecki

ul. Zielona 1

89-400 Sępólno Krajeńskie

82,71

 

W toku postępowania  nie zostały odrzucone żadne oferty.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, że wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Sępólnie Kraj.

Magdalena Czerkawska - Tyborska

 

ilość odsłon: 20152
wytworzył: Magdalena Czerkawska - Tyborsk 2011-01-14
wprowadził: Rembelska Teresa 2011-01-14 14:05:12
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2011-06-21 10:36:24
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org