Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny księgowy 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Ogłoszenie o naborze nr 1453 z dnia 13 lipca 2016 r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
główny księgowy
do spraw: finansowo-księgowych 
zespół ds. finansowo-księgowych, główna księgowa
Zatrudnienie w celu zastępstwa na czas określony
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Sępólno Krajeńskie


ADRES URZĘDU:
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie 


WARUNKI PRACY
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, warunki pracy bardzo dobre
ZAKRES ZADAŃ

    prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Inspektoratu
    sporządzanie planu budżetu i jego realizacja
    prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz bilansu w obowiązujących terminach
    wykonywanie operacji pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych
    obsługa finansowo-księgowa ZFŒS
    prowadzenie spraw płacowych jednostki
    prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

    Wykształcenie: wyższe ekonomiczne z trzy letnim doświadczeniem lub wykształcenie średnie ekonomiczne (rachunkowość), z sześcioletnim doświadczeniem.
    doświadczenie zawodowe: 3 lata
    Posiadanie obywatelstwa polskiego
    Korzystanie z pełni praw publicznych
    Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

    Życiorys/CV i list motywacyjny
    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
    Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
    Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŒWIADCZENIA DODATKOWE

    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SK£ADANIA DOKUMENTÓW

    Dokumenty należy złożyć do: 27 lipca 2016 r.
    Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
    Miejsce składania dokumentów:
    Inspekcja Weterynaryjna
    Powiatowy Inspektorat Weterynarii
    ul. Kościuszki 17
    89-400 Sępólno Krajeńskie


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie w celu zastępstwa na czas określony
Przewidywanym terminie zatrudnienia 01-08-2016
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.


                                              WYNIKI NABORU
na stanowisko - główny ksiegowy
- ogłoszenie nr: 1453


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim informuje,
że w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko
główny ksiegowy do zatrudnienia wyłoniono

Panią - Katarzynę Wróbel

ilość odsłon: 33617
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2016-07-13
wprowadził: kotowski andrzej 2016-07-13 09:10:17
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2016-08-26 09:18:12
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org