KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny księgowy w dziale finansowo-księgowym 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
główny księgowy

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Ogłoszenie o naborze nr 343 z dnia 08 czerwca 2016 r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny księgowy

do spraw:

zespół ds. finansowo-księgowych, główna księgowa

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Sępólno Krajeńskie

ADRES URZĘDU:

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Kościuszki 17

89-400 Sępólno Krajeńskie

 

WARUNKI PRACY

praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, warunki pracy bardzo dobre

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Inspektoratu

sporządzanie planu budżetu i jego realizacja

prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz bilansu w obowiązujących terminach

wykonywanie operacji pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych

obsługa finansowo-księgowa ZFŚS

prowadzenie spraw płacowych jednostki

prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne z trzy letnim doświadczeniem lub wykształcenie średnie ekonomiczne

(rachunkowość), z sześcioletnim doświadczeniem.

doświadczenie zawodowe: 3 lata

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 24 czerwca 2016 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Inspekcja Weterynaryjna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Kościuszki 17

89-400 Sępólno Krajeńskie

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Przewidywanym terminie zatrudnienia 01-07-2016 (zastępstwo)

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Powiatowy Lekarz

Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na

oferowanym stanowisku.

Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

 

 

Wyniki naboru:

decyzja kandydatki/kandydata o rezygnacji z objęcia stanowiska


ilość odsłon: 35389
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2016-06-08
wprowadził: kotowski andrzej 2016-06-08 08:20:39
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2016-07-05 10:54:56
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org