KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

 

Ogłoszenie nr: 176693
Data ukazania się ogłoszenia: 09 stycznia 2016 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw ds zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych
w dziale chorób zakaźnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 17
Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w terenie - obszar powiatu,
wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w terenie- do dyspozycji samochód służbowy, parking przy budynku, nowe pomieszczenia biurowe, komputery drukarki, skanery,
Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
prawo wykonywania zawodu
prawo jazdy
znajomośc przepisów z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów:
29-02-2016
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie
Sekretariat
tel 52 38812225
mail - sepolno.piw@wp.pl

Ogłoszenie nr: 176693    Data ukazania się ogłoszenia: 09 stycznia 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:    inspektor weterynaryjny    do spraw ds zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych    w dziale chorób zakaźnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii    89-400 Sępólno Krajeńskie    ul. Kościuszki 17 
Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w terenie - obszar powiatu,    wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracypraca w terenie- do dyspozycji samochód służbowy, parking przy budynku, nowe pomieszczenia biurowe, komputery drukarki, skanery,

InneWymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe weterynaryjne    pozostałe wymagania niezbędne:        prawo wykonywania zawodu        prawo jazdy        znajomośc przepisów z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego    Inne dokumenty i oświadczenia        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów    Termin składania dokumentów:        29-02-2016     Miejsce składania dokumentów:        Powiatowy Inspektorat Weterynarii        Kościuszki 17        89-400 Sępólno Krajeńskie        Sekretariat        tel 52 38812225        mail - sepolno.piw@wp.pl

 

Brak ofert.

 


ilość odsłon: 35374
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2016-01-08
wprowadził: kotowski andrzej 2016-01-08 14:51:59
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2016-03-02 09:13:20
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org