KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Ogłoszenie nr: 174786

Data ukazania się ogłoszenia: 03 listopada 2015 r.

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw ds zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych

w dziale chorób zakaźnych

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Kościuszki 17

 

Miejsce wykonywania pracy:

 

Sępólno Krajeńskie

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

praca w terenie - obszar powiatu,

wyjazdy służbowe na szkolenia i konferencje

 

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca w terenie- do dyspozycji samochód służbowy, parking przy budynku, nowe pomieszczenia biurowe, komputery drukarki, skanery,

 

 

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne:

prawo wykonywania zawodu

prawo jazdy

znajomośc przepisów z zakresu ochrony zdrowia oraz zwalczania chorób zakaźnych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

życiorys i list motywacyjny

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Kościuszki 17

89-400 Sępólno Krajeńskie

Sekretariat

tel 52 38812225

mail - sepolno.piw@wp.pl

 

WYNIKI NABORU
na stanowisko - inspektor weterynaryjny

BRAK OFERT


ilość odsłon: 35363
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2015-11-03
wprowadził: kotowski andrzej 2015-11-03 11:32:03
ostatnia zmiana: Kotowski Andrzej
2016-07-01 11:17:43
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org