KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

 

Ogłoszenie nr: 172818
Data ukazania się ogłoszenia: 04 września 2015 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
zwalczania chorób zakaźnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 17
Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w terenie- obszar powiatu ,
wyjazdy służbowe , konferencje i szkolenia,
wystąpienia publiczne
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w terenie- obszar powiatu - samochód służbowy
kontakt ze zwierzętami,
parking przy budynku
nowe pomieszczenia biurowe przystosowane do pracy osób niepełnosprawnych
Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
prawo wykonywania zawodu
prawo jazdy
znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakażnych
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów:
31-10-2015
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie
Sekretariat
Inne informacje:
tel. 52 3881225
w godz. od 7,30 do 15,30

 

Ogłoszenie nr: 172818    Data ukazania się ogłoszenia: 04 września 2015 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii    poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:    inspektor weterynaryjny    do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt    zwalczania chorób zakaźnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii    89-400 Sępólno Krajeńskie    ul. Kościuszki 17 
Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w terenie- obszar powiatu ,    wyjazdy służbowe , konferencje i szkolenia,    wystąpienia publiczne


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracypraca w terenie- obszar powiatu - samochód służbowykontakt ze zwierzętami,parking przy budynkunowe pomieszczenia biurowe przystosowane do pracy osób niepełnosprawnych


Inne Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne
wykształcenie: wyższe weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne:

prawo wykonywania zawodu

prawo jazdy

znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakażnych


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:        31-10-2015

Miejsce składania dokumentów:        Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Kościuszki 17

89-400 Sępólno Krajeńskie

Sekretariat

Inne informacje:
tel. 52 3881225        w godz. od 7,30 do 15,30


ilość odsłon: 35393
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2015-09-03
wprowadził: kotowski andrzej 2015-09-03 12:49:29
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2015-09-03 12:49:29
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org