KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

 

Ogłoszenie nr: 167577
Data ukazania się ogłoszenia: 04 marca 2015 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw nadzoru, kontroli IRZ, oraz kontroli Wymogów Wzajemnej Zgodności
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszki 17
Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
kontrole cross-compilance
nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt
wykonywanie kontroli, identyfikacji i rejestracji zwierząt
prowadzenie dokumentacji, rejestrów, sprawozdawczości
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w dni powszednie od 7,30 do 15,30
praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie (powiat sępoleński)
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, obsługa klientów zewnętrznych
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, podjazd dla niepełnosprawnych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lub zootechniczne, lub rolnicze
pozostałe wymagania niezbędne:
w przypadku wykształcenia zootechnicznego lub rolniczego ukończone technikum weterynaryjne
wymagania dodatkowe
prawo jazdy kategorii B
biegła obsługa programów komputerowych (Word, Exel)
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie świadect pracy, ukończonych kursów i szkoleń
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:
16-03-2015
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie,
Sekretariat
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Powiatowy lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone

Ogłoszenie nr: 167577    Data ukazania się ogłoszenia: 04 marca 2015 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii    poszukuje kandydatów na stanowisko:    inspektor weterynaryjny    do spraw nadzoru, kontroli IRZ, oraz kontroli Wymogów Wzajemnej Zgodności

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii,    89-400 Sępólno Krajeńskie    ul. Kościuszki 17 
Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
kontrole cross-compilance    nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt    wykonywanie kontroli, identyfikacji i rejestracji zwierząt    prowadzenie dokumentacji, rejestrów, sprawozdawczości
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca w dni powszednie od 7,30 do 15,30    praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie (powiat sępoleński)    krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, obsługa klientów zewnętrznych 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracypraca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, podjazd dla niepełnosprawnych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lub zootechniczne, lub rolnicze    pozostałe wymagania niezbędne:        w przypadku wykształcenia zootechnicznego lub rolniczego ukończone technikum weterynaryjne
wymagania dodatkowe
prawo jazdy kategorii B    biegła obsługa programów komputerowych (Word, Exel)
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego    kopie świadect pracy, ukończonych kursów i szkoleń
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:
16-03-2015 
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii    Kościuszki 17    89-400 Sępólno Krajeńskie    Powiatowy Inspektorat Weterynarii    Kościuszki 17    89-400 Sępólno Krajeńskie,    Sekretariat

Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Powiatowy lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.    Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone

 

WYNIKI NABORU
na stanowisko - inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru, kontroli IRZ,

oraz kontroli Wymogów Wzajemnej Zgodności
- ogłoszenie nr: 167577


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim informuje,
że w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko
inspektor weterynaryjny do spraw nadzoru, kontroli IRZ,

oraz kontroli Wymogów Wzajemnej Zgodności


Panią - Kamilę Wilke


ilość odsłon: 35382
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2015-03-03
wprowadził: kotowski andrzej 2015-03-03 14:26:35
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2015-05-12 19:27:59
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org