KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent w dziale finansowo-księgowym 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

 

Ogłoszenie nr: 167585
Data ukazania się ogłoszenia: 04 marca 2015 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referent
do spraw finansowo-ksiegowych
w dziale finansowo-księgowym
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Inspekcja weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Kraj.
ul. Kościuszki 17
Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Ewidencja dochodów budżetowych
Bieżące dekretowanie dokumentów księgowych
Ewidencja wydatków z podziałem na środki jednostki i Funduszu Epizootycznego
Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca
przygotowywanie dokumentów finansowych do zaplaty
Bieżące wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego
Terminowe, zgodne z przepisami sporządzanie, na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej sprawozdań finansowych
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem wykonywanie zadań
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, warunki pracy bardzo dobre,
Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomicznym, lub średnie o specjalności finanse i rachunkowośc
pozostałe wymagania niezbędne:
posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w służbach finansowo-księgowych sfery budżetowej
wymagania dodatkowe
znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, oraz rachunkowosci
znajomość zasad księgowości
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
kopie świadect pracy, ukończonych kursów i szkoleń
Termin składania dokumentów:
27-03-2015
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie
Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie nr: 167585    Data ukazania się ogłoszenia: 04 marca 2015 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii    poszukuje kandydatów na stanowisko:    referent    do spraw finansowo-ksiegowych    w dziale finansowo-księgowym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Inspekcja weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Kraj.    ul. Kościuszki 17 
Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Ewidencja dochodów budżetowych    Bieżące dekretowanie dokumentów księgowych    Ewidencja wydatków z podziałem na środki jednostki i Funduszu Epizootycznego    Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca    przygotowywanie dokumentów finansowych do zaplaty    Bieżące wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego    Terminowe, zgodne z przepisami sporządzanie, na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej sprawozdań finansowych
Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem wykonywanie zadań


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracypraca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, warunki pracy bardzo dobre,

InneWymagania związane ze stanowiskiem pracyn i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe o kierunku ekonomicznym, lub średnie o specjalności finanse i rachunkowośc    pozostałe wymagania niezbędne:        posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w służbach finansowo-księgowych sfery budżetowej
wymagania dodatkowe
znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, oraz rachunkowosci    znajomość zasad księgowości
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego    Inne dokumenty i oświadczenia        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów        kopie świadect pracy, ukończonych kursów i szkoleń    Termin składania dokumentów:        27-03-2015     Miejsce składania dokumentów:        Powiatowy Inspektorat Weterynarii        Kościuszki 17        89-400 Sępólno Krajeńskie
Inne informacje:        W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.        Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

 

WYNIKI NABORU
na stanowisko - referent do spraw finansowo-ksiegowych
- ogłoszenie nr: 167585


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim informuje,
że w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko
referent do spraw finansowo-ksiegowych do zatrudnienia wyłoniono

Panią - Katarzynę Kozak


ilość odsłon: 35371
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2015-03-03
wprowadził: kotowski andrzej 2015-03-03 14:25:43
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2015-05-12 19:29:29
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org