KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 
 • Ogłoszenie nr: 163292
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 września 2014 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierzat

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Inspekcja Weterynaryjna,Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 17

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sępólno Krajeńskie
 • Sępólno Krajeńskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • nadzór nad prowadzeniem badań kontrolnych zakażeń zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji w ramach nadzooru oraz sporządzanie sprawozdań
 • sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem zwierząt do obrotu w kraju i do handlu
 • ochrona dobrostanu zwierząt
 • nadzór nad punktami kopulacyjnymi i materiałem biologicznym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w terenie - obszar powiatu, praca przy komputerze, wyjazdy służbowe, reprezentacja urzęduMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w terenie - samochód służbowy, praca przy komputerze, kontakt ze zwierzętami, parking przy budynku,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość obowiązujących przepisówm weterynaryjnych
  • biegła znajomość obsługi komputera ( programy word, exel)
  • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

20-10-2014

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie

Inne informacje:

telefon 52 3881225
e-mail : sepolno.piw@wp.pl


ilość odsłon: 35391
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2014-09-23
wprowadził: kotowski andrzej 2014-09-23 14:37:09
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2015-05-12 19:28:27
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org