KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Ogłoszenie nr: 151488
Data ukazania się ogłoszenia: 09 maja 2013 r.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw do spraw zdrowia i ochrony zwierzat


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszk1 17Miejsce wykonywania pracy:

Sępólno Krajeńskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt mające znaczenie dla zdrowia publicznego
nadzór nad prowadzeniem badań kontrolnych zakażeń zwierząt
prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań
sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem zwierząt do obrotu w kraju i do handlu
ochrona dobrostanu zwierząt
nadzór nad punktami kopulacyjnymi i materiałem biologicznym

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w terenie- obszar powiatu
praca przy komputerze, wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w terenie- samochód służbowy
praca przy komputerze,kontakt ze zwierzętami, brak windy, parking przy budynku


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
biegła znajomość obsługi komputera(programy:word,excel)
prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

samodzielność
łatwośc w nawiązywaniu kontaktów
znajomość języków obcych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Inne dokumenty i oświadczenia
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:
31-07-2013
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie

 

WYNIKI NABORU
na stanowisko - inspektor weterynaryjny
do spraw do spraw zdrowia i ochrony zwierzat
- ogłoszenie nr: 151488


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim informuje,
że w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko
inspektor weterynaryjny do spraw do spraw zdrowia i
ochrony zwierzat do zatrudnienia wyłoniono

Pana - Adama Mączke

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymogi konieczne do zajmowania proponowanego stanowiska, posiadana wiedza i umiejętności dają gwarancję realizacji obowiązków zawartych
w ogłoszeniu.

Inne informacje:

telefon 52 3881225
e-mail:sepolno.piw@wp.pl


ilość odsłon: 35379
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2013-05-09
wprowadził: kotowski andrzej 2013-06-20 10:44:12
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2013-09-02 10:44:38
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org