KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Ogłoszenie nr: 150089
Data ukazania się ogłoszenia: 07 marca 2013 r.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw do spraw zdrowia i ochrony zwierzat
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Kościuszk1 17Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt mające znaczenie dla zdrowia publicznego 
• nadzór nad prowadzeniem badań kontrolnych zakażeń zwierząt 
• prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań 
• sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem zwierząt do obrotu w kraju i do handlu 
• ochrona dobrostanu zwierząt 
• nadzór nad punktami kopulacyjnymi i materiałem biologicznym

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w terenie- obszar powiatu
praca przy komputerze, wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca w terenie- samochód służbowy
praca przy komputerze,kontakt ze zwierzętami, brak windy, parking przy budynku


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
• prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii 
• znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych 
• biegła znajomość obsługi komputera(programy:word,excel) 
• prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe
• samodzielność 
• łatwośc w nawiązywaniu kontaktów 
• znajomość języków obcych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
30-04-2013

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie

Inne informacje: 

telefon 52 3881225
e-mail:sepolno.piw@wp.pl

 

WYNIKI NABORU
na stanowisko - inspektor weterynaryjny

BRAK OFERT


ilość odsłon: 35368
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2013-03-06
wprowadził: kotowski andrzej 2013-03-06 15:05:19
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2013-06-20 10:50:02
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org