KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Ogłoszenie nr: 144431
Data ukazania się ogłoszenia: 03 lipca 2012 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
89-400 Sępólno Krajeńskie

ul. Kościuszki 17
Miejsce wykonywania pracy:
Sępólno Krajeńskie
Sępólno Krajeńskie
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt mające znaczenie dla zdrowia publicznego
nadzór nad prowadzeniem badań kontrolnych zakażeń zwierząt
prowadzenie dokumentacji w ramach nadzoru oraz sporządzanie sprawozdań
sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem zwierząt do obrotu w kraju i do handlu
Ochrona dobrostanu zwierząt
nadzór nad punktami kopulacyjnymi i materiałem biologicznym
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w terenie -obszar powiatu,wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca w terenie- samochód służbowy,
praca przy komputerze,
kontakt ze zwierzętami,
brak windy, parking

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe weterynaryjne
pozostałe wymagania niezbędne:
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
biegła znajomość obsługi komputera(programy:word,excel)
prawo jazdy kategorii B
wymagania dodatkowe
samodzielność
łatwośc w nawiązywaniu kontaktów
znajomość języków obcych
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:
31-08-2012
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie

Inne informacje:

telefon 52 3881225
e-mail:sepolno.piw@wp.pl

 

WYNIKI NABORU
na stanowisko -
inspektor weterynaryjny

wpyneły trzy podania, jednak żaden z kandydatów nie stawił się na rozmowę kwalifikacyjną.


ilość odsłon: 35375
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2012-07-03
wprowadził: Kotowski Andrzej 2012-07-03 09:53:18
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2013-06-20 10:51:22
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org