KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor weterynaryjny 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Ogłoszenie nr: 140539
Data ukazania się ogłoszenia: 02 lutego 2012 r.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
89-400 Sępólno Kraj.
ul. Kościuszki 17

Miejsce wykonywania pracy:

Sępólno Krajeńskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

wystąpienia publiczne,reprezentacja urzędu,praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

praca przy komputerze


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe weterynaryjnep
pozostałe wymagania niezbędne:
prawo wykonywania zawodu
prawo jazdy
znajomość przepisów z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

29-02-2012

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie


Inne informacje:


telefon 52 3881225 w godz. 7,30 do 15,00
adres mailowy:sepolno.piw@wp.pl

 

WYNIKI NABORU
na stanowisko -
inspektor weterynaryjny

BRAK OFERT

 


ilość odsłon: 35395
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2012-02-07
wprowadził: Andrzej Kotowski 2012-02-07 13:57:21
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2012-05-10 09:33:25
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org