KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarz kierownika jednostki 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 

Ogłoszenie nr: 133049

Data ukazania sie ogłoszenia: 22 marca 2011 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii

poszukuje kandydatów na stanowisko:

sekretarz kierownika jednostki

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Sępólno Krajeńskie

Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

•             Ewidencja pism wpływających i wychodzących

•             Redagowanie pism na polecenie kierownika,

•             udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy

•             przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników

•             archiwizacja dokumentacji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

•             prowadzenie rejestru podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

wykształcenie: wyższe administracyjne lub ekonomiczne

pozostałe wymagania niezbędne:

•             znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: służby cywilnej, prawa pracy, administracji publicznej

•             obsługa komputera w środowisku MS Office

•             umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•             życiorys i list motywacyjny

•             oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

•             oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

•             oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

•             kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

•             kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:

04-04-2011

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Kościuszki 17

89-400 Sępólno Krajeńskie

Inne informacje:

tel. 52 3881225 w godz. 7,30- 15,00

 

WYNIKI NABORU
na stanowisko - sekretarz kierownika jednostki
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
- ogłoszenie nr: 133049


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim informuje,
że w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowisko
sekretarz kierownika jednostki
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
do zatrudnienia wyłoniono

Panią - Magdalenę Tusznio

Uzasadnienie:
Kandydat spełnia wymogi konieczne do zajmowania proponowanego stanowiska, posiadana wiedza i umiejętności dają gwarancję realizacji obowiązków zawartych
w ogłoszeniu.


ilość odsłon: 35385
wytworzył: Magdalena Czerkawska-Tyborska 2011-03-23
wprowadził: Andrzej Kotowski 2011-03-23 11:30:22
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2012-02-07 14:13:59
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org