KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                                             

Strona Główna > Nabór pracowników / Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny księgowy 
 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
- Strona główna
  Organizacja, zadania
- Dane teleadresowe 
- Statut
- Regulamin organizacyjny   
- Struktura organizacyjna  
- Pracownicy PIWET  
- Budżet 
- Majątek 
  Załatwianie spraw
- Procedury  
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza  
- Formularze do pobrania
  Ogłoszenia
- Nabór pracowników 
- Informacje dla rolników i hodowców 
  Zamówienia publiczne
- Postępowania 
  Kontrole
- Kontrole zewnętrzne 
  Rejestry, ewidencje, archiwa
- Rejestry, ewidencje, archiwa 
  Informacje o BIP
- Dostęp do Informacji Publicznej
- Dostęp do Informacji Publicznej nie
  udostępnianej w BIP
- Instrukcja obsługi 
- Redakcja 
- Rejestr zmian 
- Statystyki
- Kontakt
 
  
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim
Ogłoszenie o naborze nr 9225 z dnia 11 marca 2017 r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
główny księgowy
do spraw: finansowo-księgowych 
zespół ds. finansowo-księgowych, główna księgowa
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Sępólno Krajeńskie


ADRES URZĘDU:
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Kościuszki 17
89-400 Sępólno Krajeńskie 


WARUNKI PRACY
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, warunki pracy bardzo dobre
ZAKRES ZADAŃ

  prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Inspektoratu
  sporządzanie planu budżetu i jego realizacja
  prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz bilansu w obowiązujących terminach
  wykonywanie operacji pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych
  obsługa finansowo-księgowa ZFŒS
  prowadzenie spraw płacowych jednostki
  prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne z trzy letnim doświadczeniem lub wykształcenie średnie ekonomiczne (rachunkowość), z sześcioletnim doświadczeniem.
  doświadczenie zawodowe: 3 lata
  Posiadanie obywatelstwa polskiego
  Korzystanie z pełni praw publicznych
  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŒWIADCZENIA DODATKOWE

  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SK£ADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 31 marca 2017 r.
  Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kościuszki 17
  89-400 Sępólno Krajeńskie


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Powiatowy Lekarz Weterynarii skontaktuje się tylko z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Wynik naboru: anulowano nabór

ilość odsłon: 35383
wytworzył: Czerkawska-Tyborska Magdalena 2017-03-11
wprowadził: kotowski andrzej 2017-03-11 11:01:52
ostatnia zmiana: kotowski andrzej
2017-03-14 11:02:25
 

Redaguje: Teresa Rembelska, Główna Księgowa ul. Kościuszki 17, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 38 81 225, email:bip@sepolno.piwet.org